یوسفعلی میرشکاک، شاعر و طنز پرداز معاصر درباره وضعیت فرهنگی امروز ایران و نقش هنرمندان متعهد در این شرایط به خبرنگار ادبیات برنا گفت: هنرمندان متعهد ما در عین حال که موظفند ادبیات معاصر را بشناسد باید نسبت به ادبیات غرب نیز بیگانه نباشند و سلاح یک لائیک را در جهت اهداف و نیات خود بهره گیرند.

وی با بیان اینکه ما باید بنای نو بسازیم اما نتوانستیم این کار را انجام دهیم بلکه روی همان بنای پهلوی ساختمان خود را ترسیم کرده‌ایم، افزود: تنها بنای ما که خودمان آن را به‌وجود آورده‌ایم تشکیل بسیج بوده است. 

این شاعر انقلاب تاکید کرد: هنرمند متعهد هم می‌تواند فیلم بسازد و هم در حوزه‌های فرهنگی فعالیت کند به شرط آن که همت مضاعف در راه مطالعه و آگاهی نسبت به نیاز جامعه داشته باشد.

میرشکاک نظام جمهوری اسلامی ایران را جلوه‌ای از ولایت معصوم دانست و اظهار کرد: این نظام پرتوی است از ولایت معصوم و با اعتقاد به این مسئله می‌توانیم به همه چیز دست یابیم به شرط آنکه اهل دیده و دیدار باشیم. 

وی در پایان با تاکید بر اینکه حکایت نویس نباشید، اما کاری کنید تا از شما حکایت کنند، خاطرنشان کرد: انسان باید ظرفیت‌های خودش را بشناسد و با الهام از پرتو ولایت به تعالی برسد؛ سعی کنید اصیل باشید و نسخه ثانی و کپی نباشید.