به گزارش خبرنگار ادبیات برنا، كتاب «خدمات مالی اسلام» محصولات، فرآیندها و سازوكارهایی است كه در صنعت خدمات مالی اسلامی به‌ كار گرفته می‌شوند و به بررسی روش‌های طراحی و ارایه محصولات و خدمات مالی با هدف تامین اهداف شریعت اسلام می‌پردازد.

بنا بر این گزارش در این کتاب سعی شده كه به‌ جای ارایه آمار و ارقامی كه بعد از مدتی كهنه می‌شوند، به این مطلب پرداخته شود كه چگونه می‌توان از محصولات و فرایند‌های مالی همچون راه‌حلی برای مسایل موجود، واكنشی به فرصتهای سودآور، و ضرورتی برای رعایت شریعت، بهره‌برداری كرد.

كتاب «خدمات مالی اسلام» به پنج بخش اصلی تقسیم می‌شود، هر بخش با این بحث كه در نظام مالی رایج (غیر اسلامی) محصولات و خدمات مالی چگونه به‌ كار گرفته می‌شوند، شروع می‌شود.

بخش اول در دو فصل تنظیم شده، فصل اول نگاهی كلی به نظام مالی اسلامی دارد و در فصل دوم به ضوابط اساسی تامین مالی اسلامی همچون پرهیز از ربا و ضرورت همكاری‌های دوطرفه اشاره می‌شود.

بخش دوم نیز در هفت فصل به محصولات و خدمات مالی بانكداری تجاری می‌پردازد. فصل سوم به چگونگی كاركرد بانكداری تجاری در عمل و ارزیابی آن از دیدگاه شریعت می‌پردازد. پس از آن الگوهای اسلامی جایگزین كه در طـول زمـان شكل گرفـته‌اند، معرفی می‌شـوند.

فصول چهارم تا نهم درباره محصولات و خدمات خاص، بحث دقیق‌تری را ارائه می‌كنند. فصل پنجم به محصولات سهم‌محور اختصاص داده شده است و فصول ششم تا هشتم به محصولات بدهی‌محور می‌پردازند و محصولات حق‌الزحمه‌محور در فصل نهم مورد بحث قرار گرفته‌اند.

كتاب «خدمات مالی اسلام» توسط انتشارات "سمت" در 356 صفحه و مبلغ 44 هزار و پانصد ریال منتشر و روانه بازار نشر شده است.