غلامحسین ابراهیمی دینانی نویسنده و استاد دانشگاه تهران پس از تالیف و انتشار کتاب «هستی و مستی» که مجموعه گفت‌وگوهایی درباره خیام است اینبار به دنبال  تفسیر غزلیات حافظ رفته‌ است.

نویسنده کتاب «فیلسوفان یهودی و یک مساله بزرگ» نتیجه پژوهش گسترده‌ای که درباره غزلیات حافظ انجام داده را در قالب کتابی سه‌جلدی منتشر خواهد کرد.

دینانی همچنین تمامی غزلیات حافظ را شرح خواهد کرد و احتمالاً انتشار این کتاب را نیز مانند «هستی و مستی» به انتشارات مؤسسه اطلاعات  خواهد سپرد.