به گزارش خبرنگار ادبیات برنا، در نخستین جلسه هیات امنای جدید خانه کتاب احمد خالدی به عنوان رییس این هیات امنا انتخاب و جایگزین اشعری شد.

همچنین محمد حسنی به عنوان نایب رییس هیات امنا فعالیت خود را آغاز کرد و مصطفی امیدی که پیش از این به عنوان منشی در هیات امنا فعالیت می‌کرد، همچنان به این مسوولیت ادامه می‌دهد.

خانه کتاب موسسه‌ای غیرانتفاعی و وابسته به معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است که هیات موسس آن زیر نظر وزیر ارشاد و معاون فرهنگی وی فعالیت می‌کنند.

اعضای هیات امنای موسسه خانه کتاب در هر دوره برای مدت 3 سال تعیین می‌شوند. دوره اول فعالیت هیات امنای خانه کتاب از شهریور 1385 تا شهریور 88 بوده و دوره دوم هم از شهریور 88 تا شهریور 91 ادامه دارد.