به گزارش خبرنگار ادبیات برنا،‌ مجموعه شعر عاشورایی «در رکاب آفتاب» سروده حمید کرمی پس از فوت او توسط انتشارات تجلی مهر در 128 صفحه منتشر شد. این دفتر منظومه‌ای در قالب ترجیع‌بند و اشعاری در قالب‌های مختلف کلاسیک را شامل می‌شود.

بخش نخست کتاب «در رکاب آفتاب» دیباچه‌ای مفصل به قلم کرمی در ارتباط با حماسه عاشورا و امام حسین(ع) است. و بخش دوم شامل منظومه‌ای در 69 بند است. بخش پایانی این کتاب با عنوان «فصلی دیگر» دربرگیرنده دیگر سروده‌های عاشورایی کرمی در قالب‌های رباعی، دوبیتی، غزل و مثنوی است.

حمید کرمی، سال 1341 در تهران متولد شد. سرایش شعر را از سال 1361 و به صورت جدی در حوزه دفاع‌مقدس آغاز کرد و در نخستین دوره‌های کنگره شعر جنگ در مناطق جنوب کشور حضور داشت.

تصحیح «دیوان اشعار ناصر‌علی سرهندی» در 810 صفحه توسط نشر الهام، «گزیده‌ ادبیات‌ م‍ع‍اص‍ر»(م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ش‍ع‍ر/ انتشارات ک‍ت‍اب‌ ن‍ی‍س‍ت‍ان‌)، «بر ش‍ان‍ه‌ه‍ای‌ ک‍وهستان» و «حکایت‌های شاعران» از جمله آثار منتشر شده او هستند.

کرمی نهم فروردین 1390 در سن 49 سالگی بر اثر سکته قلبی در گذشت.