به گزارش خبرنگار ادبیات برنا، مجموعه تفسیر و شرح کامل صحیفه سجادیه در 20 سال گذشته تحت عنوان "دیار عاشقان" در هفت جلد توسط استاد حجت الاسلام حسین انصاریان تالیف و توسط انتشارات "پیام آزادی" در چندین نوبت به چاپ رسیده است.
 
بنا بر این گزارش با توجه به استقبال محققان و پژوهشگران از این اثر، موسسه دارالمعارف الشیعی، این مجموعه را در واحد تخصصی صحیفه سجادیه زیر نظر حجت الاسلام حسین انصاریان مورد تجدید نظر قرار داد و تحت عنوان"شرح و تفسیر صحیفه سجادیه" در 15 جلد منتشر کرد.  

جایگزینی ترجمه جدید مولف از آیات قرآن مجید، نهج البلاغه و صحیفه سجادیه، استخراج منابع و تطبیق روایات با مصادر روایی شیعی و سنی، حروف چینی جدید و مقابله متن با دست نوشته‌های مولف و بازبینی متن و اعمال بازنگری با اشراف مولف از ویژگی‌های این اثر است.

ترجمه‌های مربوط به فرازهای دعا به صورت جداگانه، تنظیم فهارس متنوع در مجلدی مستقل، تنظیم فهرست موضوعی مطالب در مجلدی مستقل، ارائه داستان‌های کتاب در مجلدی مستقل از ویژگی‌های دیگر مجموعه 15 جلدی تفسیر و شرح کامل صحیفه سجادیه است.