به گزارش سرویس فرهنگ و هنر برنا، پانزده شبکه رادیویی در سال 89 پیرامون «کتاب و کتابخوانی» با تعداد پنج هزار و 867 برنامه و به مدت زمان دو هزار و 87 ساعت به معرفی کتاب و نقش و جایگاه آن پرداخته‌اند.

شایان ذکر است با تأکید بر افزایش برنامه ها پیرامون موضوع کتاب و کتابخوانی، برنامه های پانزده شبکه رادیویی در سال 90 به مدت زمان چهار هزارو 238 ساعت پیش‌بینی شده است که در سه ماهه اول سال، بیش از هشتاد درصد پیش بینی محقق شده و افزایش 66 درصدی را نسبت به سال 89 نشان می‌دهد.

گفتنی است شورای کتاب معاونت صدا از مهر ماه سال 89 برای معرفی کتاب، نویسندگان، ناشران و به منظور انسجام بخشی، نظارت، کنترل و پالایش و به گزینی در خصوص کتاب با بهره گیری از مشاوران معاونت صدا، برنامه سازان و اساتید دانشگاهی بطور مستمر تشکیل شده و فعالیت های این شورا مورد تقدیر رئیس سازمان صدا و سیما قرار گرفته است.