به گزارش سرویس فرهنگ و هنر برنا، «محسن مومنی» رییس حوزه هنری در این دیدار خاطرنشان کرد: حوزه هنری آماده همکاری با هنرمندان و نویسندگان کشور مصر است و ما می‌توانیم در زمینه آثار تولیدات مشترک در زمینه ادبیات و هنر همکاری های موثری داشته باشیم.

وی گفت: حوزه هنری نخستین مرکزی بود که برای ایجاد هنر مورد تایید انقلاب از سوی هنرمندان جوان و با پشتیبانی رهبران انقلاب تاسیس شد.هنرمندان این مرکز موفق شدند فضای جدیدی را در دنیای هنر ایجاد کنند و هنر را در خدمت مفاهیم والای دینی و انسانی قرار دهند.

مومنی بیان کرد: موضوع هنر و ادبیات امروز دنیا بیشتر زشتی‌های زندگی انسانی است. این تا حدی خوب است به شرط آن که مایه عبرت شود. اما قرآن کریم در کنار پرداختن به عبرت ها تاکید بر پرداختن به اسوه ها دارد.از نظر قرآن زندگی انسان های برتر باعث می شود مخاطب در فراز و نشیب زندگی قوت قلب پیدا کند و تسلیم یاس و نا امیدی نشود.

وی با اشاره به حضور فعال حوزه در کشورهای دیگر گفت: ما کتاب هایی را در کشورهای مختلف به چاپ رسانده ایم و این آمادگی را داریم تا در زمینه انتشار کتاب‌های مرتبط با ادبیات و هنر این کشور همکاری داشته باشیم.