به گزارش سرویس ادبیات برنا، با برگزاری اولین جلسه هیات نظارت بر کتاب های کودک و نوجوان در روز گذشته 27شهریور ماه در دفتر معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قانون اهداف، سیاست‌ها و ضوابط نشر کتاب کودک و نوجوان مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی مورد بررسی قرار گرفت.

در این جلسه آیین نامه قبلی اجرایی نظارت بر کتاب‌های کودک ونوجوان نیز مورد بررسی اعضا قرار گرفت و این هیات مصوب کرد آیین نامه اجرایی گذشته نظارت بر ضوابط نشر کودک و نوجوان به قوت خود باقی و لازم الاجرا باشد.

این هیات در اولین جلسه کاری خود ممیزی گزیده کتاب های کلاسیک را بر حسب آیین نامه کتاب‌های کودک و نوجوان به تصویب رساند و همچنین در این جلسه درباره تصویرگری کتب دینی در حوزه کودکان و نوجوانان نیز تصمیماتی اتخاذ شد.

بنابراین گزارش هیات نظارت بر ضوابط نشر کتاب‌های کودک ونوجوان در شروع فعالیت خود هر دو هفته یک بار تشکیل جلسه خواهد داد.