به گزارش سرویس ادبیات برنا، کتاب الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت با مشارکت مرکز پژوهش های فرهنگی و اجتماعی (صدرا) و توسط انتشارات آفتاب توسعه در شمارگان 1500 نسخه منتشر شد.

در این كتاب رویكردهای نظری در مورد الگوهای پیشرفت، اهمیت و اهداف پیشرفت و مبانی الگوی پیشرفت اسلامی، مفهوم، ابعاد و شاخص های پیشرفت و شرایط و مقدمات آن، همچنین نقش و اهمیت برنامه ریزی و سیاستگذاری در پیشرفت و جایگاه عدالت در مدل پیشرفت مورد بررسی قرار گرفته است.

کتاب الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در منظر رهبر معظم انقلاب اسلامی در 322 صفحه و پنج بخش، به کوشش امیر سیاهپوش با تأیید مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی (دفتر حفظ و نشر آثار رهبر معظم انقلاب) تألیف شده است.

همچنین کتاب «شهر آرمانی اسلامی یا فضای حیات طیبه» با موضوع بایسته های تحقق شهر اسلامی بر مبنای نصوص دینی از سوی دکتر محمد نقی زاده تألیف و در شمارگان هزار نسخه وارد بازار نشر شده است.

کتاب «شهر آرمانی اسلامی یا فضای حیات طیبه» در هفت فصل و در قالب 440 صفحه تدوین و توسط موسسه نشر شهر سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران منتشر شده است.

فصل ششم کتاب «شهر آرمانی اسلامی یا فضای حیات طیبه» به جلوه ها و تجلیات شهر اسلامی پرداخته و اصول و راهبردهای طراحی و برنامه ریزی و مدیریت این شهر را تشریح می کند.