به گزارش سرویس فرهنگ‌وهنر برنا، محمدکاظم مزینانی نویسنده گفت: برگزاری 9 دوره جایزه شهید غنی‌پور بیانگر این است که این جشنواره برخلاف اغلب جشنواره‌های ادبی در ایران توانسته تا حد زیادی از مسایل و مشکلات حاشیه‌ای فاصله بگیرد و به هدف غایی و مطلوب جشنواره‌های ادبی نزدیک شود.

نویسنده رمان "شاه بی شین" دستاورد عمده هر جشنواره ادبی اثرگذاری را شادابی و اعتلای فرهنگی ذکر کرد و افزود: یک فرهنگ اگر از پویایی لازم برخوردار باشد می‌تواند به نویسندگان و به خصوص نسل جدید انگیزه و امید خلق اثر بدهد و خوشبختانه جایزه غنی‌پور در این راستا گام بر می‌دارد.

مزینانی با تاکید بر ضرورت برگزاری جشنواره‌های ادبی هدفمند در کشور عنوان کرد: من با شیوه برگزاری و اهداف جایزه شهید غنی‌پور بیگانه نیستم و می‌توانم شهادت بدهم که داوری‌های این جایزه تاکنون بسیار خوب و دقیق بوده است.

وی با اشاره به ضعف نقد ادبی در ایران یادآور شد: من و بسیاری دوستان نویسنده دیگر همواره از لزوم وجود نقدهای کارشناسی و آکادمیک در جامعه سخن گفته‌ایم، چرا که اگر آثار برگزیده مورد نقد قرار نگیرند، به جامعه نفوذ نمی‌کنند.

مزینانی با انتقاد از برخی کپی‌کاری‌ها و تکرار مکررات غربی‌ها در آثار ادبی موجود، تصریح کرد: متاسفانه بسیاری از نویسندگان و منتقدان، بی‌ هیچ آمادگی لازم و صرفا با تکیه بر ترجمه‌های ناقص موجود، به نقد آثار می‌پردازند و همین کار را دشوارتر می‌کند.

وی همچنین یادآور شد: در وضعیت فعلی بسیاری از جشنواره‌ها و کنگره‌های ما به جای توجه داشتن به نقش حساس و تاریخی خود، به سوی ایجاد تشکیلات یک نهاد اداری پیش می‌روند و طبعا چنین جشنواره‌ای نمی‌تواند اثرگذاری مطلوبی داشته باشد.

این نویسنده در پایان ابراز امیدواری کرد که جشنواره شهید غنی‌پور بتواند الگوی مناسبی از یک جایزه ادبی مطلوب به دست دهد.