احمد آل احمد، فرزند ارشد مرحوم "شمس" در گفت‌وگو با خبرنگار ادبیات برنا گفت: در حال حاضر سرگرم مطالعه یادداشت‌های شخصی پدر هستیم. از آنجایی که این یادداشت‌ها، شخصی است باید درباره انتشار آن‌ها در جمع خانوادگی مشورت و آن‌ها را جمع‌بندی کنیم.

وی افزود: علاقه زیادی داریم که یادداشت‌های شخصی مرحوم "شمس" منتشر شود اما بررسی آن‌ها نیاز به زمان دارد.

احمد آل احمد سپس درباره بزرگداشت‌هایی که پس از درگذشت "شمس" برپا می‌شوند، اظهار کرد: نهادهایی چون حوزه هنری یا وزارت ارشاد که دست به چنین کاری زدند، بر سر ما منت گذاشتند. این مراسم‌ها موجب شادی ما شد و امیدوارم، روح آن مرحوم نیز شاد باشد.

وی افزود: از هیچ فرد یا مرکزی گله‌ای نداریم، پدرم نیز گله‌ای نداشت و از آن‌جایی که سال‌های آخر در خانه بود و ارتباط زیادی نداشت، شاید برخی احساس می‌کنند به او کم لطفی شده، در حالی که هیچ وقت از کسی شکایت نداشت. به هر حال همین بزرگداشت‌ها نیز لطف است و امیدوارم، زندگان را بهتر دریابند.