به گزارش سرویس فرهنگی برنا به نقل از روابط عمومی موسسه فرهنگی، هنری و انتشارات بین المللی الهدی، کتاب «فلسفه دین» در 11 فصل تدوین شده است. «مفهوم یهودی- مسیحی خدا»، «دلایل اعتقاد به وجود خدا»، «دلایل عدم اعتقاد به وجود خدا»، «مساله شر»، «وحی و ایمان»، «اصالت شواهد»، «بنیان گرایی و اعتقاد عقلی»، «مسایل زبان دینی»، «مساله قابلیت تایید»، «دعاوی متعارض ادیان مختلف درباب حقیقت»، «تقدیر بشری»، «جاودانگی و رستاخیز» و «سرنوشت بشری، کرمه و تناسخ»، عناوین فصل های این اثرند.
نویسنده در این کتاب ابتدا بحث خود را درباره مفهوم خدا بر دیدگاه مسیحی یهودی متمرکز کرده است و پرسش اصلی در این فصل این بوده که آیا روش‌های فلسفی این دوران قابلیت اطلاق بر سایر سنن دینی کاملاً متفاوت را دارند یا خیر. در فصل دوم با عنوان «دلایل اعتقاد به وجود خدا» مهم‌ترین براهین فلسفی که برای توجیه اعتقاد به واقعیت داشتن خداوند ارائه شده، بررسی گردیده است.
جان هیک در فصل سوم دلایل عدم اعتقاد به وجود خدا را كه ملحدان ارائه کرده‌اند، بررسی کرده است. در فصلهای بعدی کتاب «فلسفه دین» موضوعاتی مانند شر، وحی و ایمان، اعتقاد عقلی، زبان دین، تحقیق‌پذیری دین، ادعاهای ادیان مختلف درباره نیل به حقیقت و تقدیر بشری مورد بررسی قرار گرفته است.
کتاب «فلسفه دین» نوشته جان هیک و ترجمه بهزاد سالکی، در قطع رقعی و 324 صفحه و شمارگان 3000 نسخه به بهای 90 هزار ریال پس از 9 سال از آخرین چاپ آن بر اساس نیاز جامعه دانشجویی کشور، برای چهارمین¬بار توسط موسسه فرهنگی، هنری و انتشارات بین-المللی الهدی منتشر شده است.