به گزارش سرویس فرهنگ و هنر برنا،کتاب"درآمدی برآشنایی سیاستگذاران ومجریان فرهنگی کشور" نوشته " محمدعلی نائینی" 28 دی ماه در فرهنگسرای رسانه واقع در میدان ولیعصر (عج) رونمایی می‌شود.

فرهنگسرای رسانه با همکاری انتشارات روایت فتح در نظر دارند، در ادامه سلسله جلسات رونمایی کتاب تحت عنوان "زرین قلم" ، کتاب "درآمدی بر آشنایی سیاستگذاران و مجریان فرهنگی کشور نوشته "محمد علی نائینی" را رونمایی کنند . 


در این برنامه که با حضور اندیشمندان حوزه فرهنگی برگزار می شود، دکتر محمدعلی نائینی سخنرانی می‌کند.