به گزارش سرویس فرهنگی برنا به نقل از ستاد خبری یازدهمین جشنواره شهید حبیب غنی‌پور، هیات داوران بخش رمان با موضوع آزاد این جشنواره پس از بررسی 85 عنوان اثر راه یافته به دبیرخانه، تعداد 11 عنوان رمان را حایز شرایط لازم برای حضور در دور دوم داوری‌ها معرفی کردند.
سر داور بخش داستان بلند و رمان یازدهمین جشنواره شهید حبیب غنی‌پور محمد مهدوی‌ شجاعی است.
سال گذشته و در این بخش کتاب «تالار پذیرایی پایتخت» نوشته محمدعلی گودینی به عنوان اثر تقدیر معرفی شد. در همین بخش کتاب «هم‌سفران» نوشته محمدرضا بایرامی به عنوان کتاب سال جشنواره معرفی و تجلیل شد.
احمد بیگدلی، محمد مهدوی‌شجاعی و محمد محمودی‌نورآباد داوران دهمین جشنواره شهید حبیب غنی‌پور در بخش داستان و رمان بودند.