به گزارش خبرگزاری برنا به نقل از روابط عمومی رادیو برون مرزی، ویژه برنامه مناسبتی عید قربان ، شکوه ایثار وبندگی عنوان برنامه رادیویی ده دقیقه ای است که نگارش آن توسط واحد فرهنگ ومعارف اسلامی برون مرزی انجام وهمزمان باعید سعید قربان توسط رادیوهای معاونت برون مرزی برای شنوندگان آنسوی مرزها پخش خواهد شد.

دراین برنامه به موضوعاتی همچون چرایی وفلسفه عید قربان ، اعمال توصیه شده دراین روز، داستان حضرت ابراهیم (ع) ومبارزه آن حضرت با امیال نفسانی پرداخته خواهد شد.
اعظم شعبانی نیکو نویسندگی این برنامه راعهده داربوده است .