به گزارش خبرگزاری برنا به نقل از خبرنگارروابط عمومی برون مرزی دراین دیدارمیهمانان ضمن بازدید ازرادیو آلمانی اداره کل اروپا وآمریکا ازنزدیک درجریان فعالیت‌های رسانه‌های قرارگرفته وبه سوالات ایشان نیزتوسط مدیر رادیو آلمانی پاسخ داده شد .

دراین دیدارسه ساعته ، دانشجویان از استودیوهای تولید وپخش رادیوها واتاق فرمان شبکه های العالم ، الکوثرو سحر دیدن وازتلاشهای رسانه‌ای برون مرزی قدردانی کردند.