به گزارش خبرگزاری برنا به نقل از روابط عمومی سیما، در یازدهمین برنامه مناظره احمد میری معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به عنوان نماینده دولت در برنامه حضور دارد و موضوع حذف سریع یارانه ثروتمندان بین مخالفان و موافقان بررسی می‌شود.

پژویان رئیس شورای رقابت، به عنوان مخالف حذف سریع دهک‌های پردرآمد از یارانه نقدی در این برنامه حضور دارد و حسین راغفر اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا، جعفر قادری سخنگوی كمیسیون برنامه و بودجه مجلس و محمدحسین قدیری ابیانه دکترای مدیریت استراتژیک از جمله موافقان اجرای سریع حذف یارانه‌های ثروتمندان هستند که در برنامه روز جمعه حضور دارند.

تامین بودجه یارانه‌ها، حذف یارانه ثرتمندان و شناسایی دهک‌های بالا از جمله مواردی است که در این برنامه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

برنامه مناظره هر هفته روز جمعه ساعت 16:30 از شبکه یک با اجرای مرتضی حیدری به صورت زنده پخش می‌شود.