صحبت های مایلی کهن در برنامه 90 این هفته باعث دردسر او شد. وی که در این برنامه زنده پرمخاطب تلویزیونی از یکی از خوانندگان لس آنجلسی به نام «د-ا» اسم برده بود، عادل فردوسی پور را چنان گرفتار کرد که وی مجبور شد 45 دقیقه بعد از این برنامه در سازمان بماند و کلی توضیح به سازمان دهد.
البته این ممنوعیت از تصویر برای بار دوم خواهد بود که برای محمد مایلی کهن اتفاق می افتد. بار اول نیز در گزارشی که از تلویزیون پخش شده بود، گزارشگر اعلام کرد که مایلی کهن در کرج باغ 800 میلیون تومانی دارد. البته تمام این صحبت ها از گفته های خود مایلی کهن اظهار کرد:«متاسفم که آقایان این گفته را از رسانه ملی پخش کردند. باغ 800 میلیونی من جنب ویلای پنج میلیاردی ضرغامی است!» این جمله باعث شد که وی تا مدت ها صدا و تصویرش را از شبکه های رادیویی و تلویزیونی نتواند ببیند.
در هر صورت صحبت های مایلی کهن در مورد «د-ا» ممکن است جنجالی را برایش بیافریند تا جایی که تهیه کنندگان و برنامه سازان طی بخشنامه ای ناچار شوند که نه صدا و نه تصویر او را از این رسانه ملی پخش کنند.