مهرداد شاهوردی از کارشناسان پروژه کتاب مرکز انیمیشن گفت: «اولین نکته ای که در کارشناسی آثار مورد توجه قرار دادیم روان بودن ترجمه ها بود و در واقع خود را به جای خوانندگان قرار دادیم و سعی کردیم ترجمه روان و یکدستی را ایجاد کنیم.»
مهرداد شاهوردی از کارشناسان پروژه کتاب با اشاره به کارشناسی هایی که بر روی آثار پروژه کتاب مرکز انیمیشن حوزه هنری انجام داده اند، گفت: «در ابتدای راه سعی کردیم که اگر اشکال چاپی وجود دارد آن را بر طرف کنیم و در ادامه برخی از آثار کاملا تخصصی بوده و بیشتر به مسائل فنی و تکنیکی در حوزه انیمیشن پرداخته بودند و باید حتما مورد کارشناسی تخصصی قرار می گرفتند.»
وی ادامه داد: «اکثر این کتاب ها برای دانشجویان و علاقه مندان به حوزه انیمیشن بسیار مناسب است، همچنین برخی از این آثار می تواند برای هنرمندانی که به تاریخ انیمیشن علاقه دارند جالب توجه باشد.»
شاهوردی با بیان اینکه چاپ این آثار می تواند در بین هنرمندان انیمیشن بسیار مثمر ثمر باشد پیشنهاد کرد: «در این راستا اگر اطلاعاتی را در جهت افزایش معانی و مفاهیم هر یک از کتاب ها به صورت ضمیمه و یا در قالب کتاب دیگری بیاوریم باعث تفهیم پذیرتر شدن این کتب خواهد شد.»
وی این پروژه را که شامل 42 عنوان کتاب در زمینه انیمیشن می شود، بسیار تاثیر گذار تلقی کرد و افزود: «در میان این آثار، کتاب های تخصصی در زمینه انیمیشن به چشم می خورند که می توانند برای هنرمندان حوزه انیمیشن بسیار موثر باشند از جمله کتاب " انیمه و رمان تصویری" با ترجمه نفیسه موسوی که اطلاعات بسیار خوبی را درباره تاریخ انیماتور های تلویزیون و سریال ارائه می دهد و به انیماتورهای شاخص و تاثیراتی که در اجتماع داشتند اشاره می کند.»
وی در پایان سخنان خود پیشنهاد داد: «به نظرم باید ارتباط متقابل و دو طرفه ای بین خواننده با مراکز انیمیشن ایجاد شود تا اگر سوالاتی در ارتباط با اثر ترجمه شده در ذهن خواننده ایجاد شد بتواند برای رفع و رجوع آن به مرکز تحقیقات فیلم انیمیشن مراجعه کند و در واقع شرایطی برای پرسش و پاسخ ایجاد شود.»