جواد مزدآبادی نویسنده و کارگردان درباره سریال‌سازی در عرصه جهانی به خبرنگار تلویزیون برنا گفت: تفکر بر این موضوع کمی زود است اما تجربه موفق "یوسف پیامبر" در میان کشورهای جهان اسلام از نخستین گام‌هایی بود که استقبال کشورهای بسیار از این مجموعه نشان داد آثار فیلم و سریال ما قابلیت نفوذ به کشورهای جهان اسلام را دارا هستند و این تجربه موفق بی شک با "مختارنامه" تکرار خواهد شد.

وی تصریح کرد: برای رسیدن به مدیوم جهانی کار سخت و پرفراز و نشیبی پیش رو داشته و نیازمند موضوعاتی هستیم که جاذبه جهانی داشته باشند.

کارگردان "خون‌بها" افزود: در این وادی قدم‌های اول و دوم برداشته شده است و مسلما با شناخت علاقمندی کشورهای دیگر علاوه بر حوزه جهان اسلام در آینده شاهد اتفاقات بهتری در سطح جهان نیز خواهیم بود.