محمدحسین صوفی معاون صدای جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به این سوال که برای جلوگیری از ایجاد فاصله بین برگزاری همایش "پیرغلامان حسینی" در این فرصت یک ساله چه فعالیت‌هایی انجام خواهد شد، به خبرنگار رادیو برنا گفت: معرفی استان همدان به عنوان میزبان همایش در سال آینده در اختتامیه آخرین دوره برای جلوگیری از ایجاد همین فاصله زمانی بود و برای برنامه‌ریزی و تدارک نهمین دوره پیرغلامان دبیرخانه دائمی تاسیس شده است تا هر ساله شاهد ابداع و نوآوری در این عرصه باشیم.

وی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر این که نقش شبکه‌های رادیویی در این زمینه و برای مبارزه با خرافات و تحریفات مضامین عاشورایی چیست، بیان کرد: در کنار دبیرخانه دائمی پیرغلامان، اساسا شبکه‌های مختلف رادیویی در راستای مبارزه بی امان با خرافات و جریانات عرفان‌های کاذب و نوپدید، ویژه برنامه‌هایی در طول سال دارند که نسبت به تولید و پخش آن برای اطلاع و آگاهی‌رسانی اقدام می‌کنند.