به گزارش سرویس فرهنگ و هنر برنا، مستند گزارشی "كرانه‌های اروند" درباره اروند، آبادان، خرمشهر، مینوشهر و فرهنگ مردم، آثار باستانی این مناطق، نحوه زندگی مردم، پیشینه و تاریخ آبادان و درباره محصولات و لنج‌سازی اطلاعاتی ارائه می‌دهد.

این مستند گزارشی در پنج قسمت 30 دقیقه‌ای به عنوان مستند تاریخی، اجتماعی و فرهنگی با هدف اطلاع رسانی تهیه و تولید شده است.