جبار آذین منتقد فیلم و مدرس سینما درباره برنامه طنز "خنده بازار" به خبرنگار تلویزیون برنا گفت: یكی از برنامه‌های پرمخاطب نوروزی تلویزیون كه در میان آثار طنز و شبه طنز گل كرده و توانست با استقبال مردم مواجه شود و نظر خاص و عام را به سوی خود جلب كند برنامه طنز و انتقادی "خنده بازار" بود كه متون آن با نگرشی دوستانه اما دقیق و موشكافانه نگارش یافته و توسط بازیگران مستعد و كارگردانی هوشیارانه تولید شد.

وی افزود: این برنامه جذاب كه با نوع آوری در طنز و شوخی تركیب شده بود نگاهی به برنامه های مختلف تلویزیون از جمله برنامه سینمایی هفت و برنامه ورزشی نود داشت. "خنده بازار" علاوه بر چهره سازی و خلق فضاهای مناسب شوخی های خنده دار با شبیه سازی و صداپیشگی، برنامه ها و مجریان تلویزیون را روی صندلی شوخی و انتقاد نشاند و در حضور میلیونی بینندگان سیما بدون رودربایستی اما محترمانه و به زبان طنز آنها را قلقلك داد.

این منتقد ادامه داد: اجرای خوب برخی از بازیگران از نقش های همكاران تلویزیونی حاكی از دقت و تحلیل سازندگان خنده بازار و لحاظ نظرات بینندگان سیما درباره این مجریان بود و هنرمندان خنده بازار تمام هنر خود را به كار بردند تا هنرمندانه به تقلید و اجرای نقش ها بپردازند.

وی یادآور شد: در این میان نقش های متنوع و گیرای این برنامه كه حتی بیش از مجموعه‌های طنز شبانه نوروزی مخاطب داشت شبیه سازی و تقلید و ایفای نقش های جیرانی، فراستی، مدیری، فردوسی‌پور و صالح اعلا با استقبال بیشتری روبرو شد.

آذین ادامه داد:گرچه به ظاهر در این برنامه جنبه سرگرم سازی و شوخی و خنده نمود بیشتری داشت اما در آمیختن نیش و نوش یعنی طرحی طنازانه و انتقادی با مسائل بعد مهمی از این برنامه را تشكیل می‌داد؛ طرح طنزآمیز مسائل انتقادی از دریچه سازندگان تلویزیون که جای آن مدت‌ها در این رسانه خالی بود. در واقع آنچه خنده بازار را متفاوت از برنامه های مشابه کرد همین نگاه دور از افراط و تفریط آن بود.

آذین در پایان گفت: البته برنامه های فراوان دیگری در صدا و سیما وجود دارد كه می تواند در این‌گونه برنامه مورد اشاره قرار گیرد از این رو بد نیست تولیدكنندگان با هشیاری خلاقیت و نوع آوری و رعایت بیشتر حریم و حرمت انسانها طرح تولید مجموعه 90 قسمتی با این مضامین را تسلیم مدیران سازمان صدا و سیما كند كه احتمالا اجرای این پروژه امكان پذیر خواهد بود.