به گزارش خبرنگار فرهنگی برنا، داوود میرباقری در این باره گفت: استفاده از پرچم سبز ، سفید و سرخ در مجموعه مختار نامه پرچم قیام مختار است که ترکیبی از رنگ های سبز سفید و قرمز داشته است.

وی افزود: در سریال ما اتحاد این سه رنگ را به تصویر کشیدیم و قصد ما به تصویر کشیدن پرچم ایران نبود اگر چه اسنادی وجود دارد که پرچم ایران به دلیل حضور مؤثر ایرانیان در قیام مختار از آن الهام گرفته است.