مونا فرجاد را این شب‌ها با شخصیت کتی در «ساختمان پزشکان» می‌بینیم. بانویی که با وجود حضور زنی دیگر در زندگی همسر قبلی‌اش با شخصیت‌سازی درست، تیپ همیشگی هووها را ایفا نمی‌کند و در اجرای نقش متفاوت عمل می‌کند. گپ کوتاهمان با او را در ادامه بخوانید:

فکر می‌کنید دلیل استقبال مردم از «ساختمان پزشکان» چیست؟

فضای متفاوت آن با طنزهای قبلی که مردم به دیدن آن ها عادت کرده اند دلیل اصلی موفقیت سریال است. این استقبال نشان می دهد لزومی به نشان دادن برخی حرکت‌ها برای جلب توجه مردم نیست و بدون حرکت های نامناسب نیز می توان بیننده را به دیدن یک سریال ترغیب کرد و او را خنداند.
جدا از رویکرد متفاوت طنز، ساخت سریال به چه شکلی انجام شد و این روند تا چه حد در موفقیت کار دخیل است؟

در ساختمان پزشکان با وجود بالا بودن سرعت، هیچگاه کیفیت را فدای سرعت نکرده و از آن نگذشتیم و با وجود توجه به مدت زمانی که هر روز باید تصویربرداری می شد سروش صحت به عنوان کارگردان هنری و محمود رضایی به عنوان کارگردان تلویزیونی حساسیت های کافی را داشتند و تنها سعی شد عوامل و بازیگران سرعت خودشان را برای ارائه کار با کیفیت وفق دهند.

شاید همانطور که در تمام آثار پیش می آید گاهی مجبور شدند از بعضی چیزها بگذرند اما بسیار پیش می آمد با وجود کمبود وقت برداشتی آنقدر گرفته می شد تا نتیجه مطلوب حاصل شود.در پرداخت شخصیت کتی نوآور بوده اید و او را زنی که مدام حسودی کند یا ناراحتی خود از حضور یک زن در زندگی همسر قبلی اش را نشان دهد نمی بینیم. بیشتر روشنفکرانه برخورد می کند. کارگردان از شما خواست اینطوری بازی کنید؟ این شخصیت چطور درآمد؟

در نتیجه همفکری من با نویسنده و کارگردان و با تکیه بر تعریف اولیه‌ای که از این شخصیت وجود داشت، به نکاتی تازه تر و یک نقطه عطف رسیدیم.

تصور می کنم با وجود این که کتی حسادت خود را بروز نمی هد در عین حال حتی اگر زندگی با نیما افشار را دوست نداشته باشد اما احساس خاصی نسبت به آن دارد که گاهی فخرفروشی ها و روشنفکری بازی درآوردنش نیز ته مایه ای از حسادت زنانه اوست.

فکر می کنید تولید آثاری چون «ساختمان پزشکان» می تواند در روند سینمایی که با سوگلی‌های طنز سیما به بیراهه می‌رود نیز اثرگذار بوده و به تولید بیشتر آثار جسورانه بیانجامد؟

«ساختمان پزشکان» کاری است که در کنار آب و رنگ، پاکیزه تولید شده است و نمی خواهد بیننده را به زور بخنداند. طبیعی است مردم زمانی که از این دست آثار خوب ببیند توقع آن ها بالا می رود و در این صورت سینمایی ها نیز ناچار به بالا بردن سطح کیفی آثارشان می شوند تا مخاطبی که سطح سلیقه او بالاتر رفته است را جذب کنند.

سرویس فرهنگ و هنر برنا/مریم عرفانیان