به گزارش خبرگزاری برنا به نقل از  سایت خانه موسیقی، هیئت مدیره اعلام کرد سخنرانی داریوش پیرنیاکان در روز جشن خانه موسیقی بیان نظرات شخصی وی بوده و دیدگاه رسمی خانه موسیقی طی بیانیه ارائه شده اعلام گردیده است.

جلسه هیئت مدیره خانه موسیقی با حضور داود گنجه ای، محمد سریر، تقی ضرابی، زیدالله طلوعی، نصرالله ناصح پور،،حمیدرضا نوربخش(از اعضای هیئت مدیره)، آذر هاشمی (بازرس) و حمیدرضا عاطفی(معاون اجرایی) بدون حضور داریوش پیرنیاکان(دبیر و سخنگو )عصر یکشنبه در ساختمان فاطمی تشکیل شد.

در ابتدای این جلسه حمیدرضا نوربخش(دبیر جشن) گزارشی از روند برگزاری جشن چهاردهمین سالگرد تاسیس خانه و بازتاب آن ارائه داد و از تک تک اعضای هیئت مدیره و بازرس خانه و همچنین از تیم اجرایی و بخصوص دبیر اجرایی تشکر کرد.

همچنین در خصوص ارزیابی مسائل جشن هریک از اعضای هیئت مدیره نظرات خود را درباره نحوه برگزاری جشن و نقاط ضعف و قوت آن ارائه کردند.

در ادامه اعضای هیئت مدیره مسائل مطرح شده را توسط داریوش پیرنیاکان مورد بررسی قرار داده و اعلام کردند سخنرانی ایشان در روز جشن نظرات شخصی بوده و مفاد آن سخنان قبلا به اطلاع هیچیک از اعضا نرسیده است.

هیئت مدیره در پایان این جلسه یک بار دیگر تاکید کرد نظرات هیئت مدیره و مطالبات بیان شده توسط خانه موسیقی رسما در قالب بیانیه ای بوده که توسط مجری برنامه در همان شب قرائت شد.

لازم به ذکر است که این بیانیه در رسانه های محتلف و از جمله در سایت خانه موسیقی منتشر شده است.