سیروان خسروی "خواننده" در گفت و گو با خبرنگار سینمایی خبرگزاری برنا گفت: دوست داشتیم تیم ملی در مقابل نیجریه پیروز شود اما باز هم امیدواریم و باید بگویم از نام های بزرگ نمی ترسیم.
او ادامه داد:بازی مقابل آرژانتین بازی سختی خواهد بود اما من به شدت امیدوارم که بچه های تیم ملی با در نظر گرفتن این همه عشق که مردم برای آن ها می فرستند مطمئن هستم نتیجه قابل قبولی می گیرند.
این خواننده راجع به امیدش برای صعود تیم ملی فوتبال کشورمان گفت: قطعا امیدوار و خوشبین هستم و دوست دارم بار دیگر که درباره تیم ملی صحبت می کنیم راجع به درخشیدن و صعودش حرف بزنیم.