محمد علیزاده در گفتگو با خبرنگار سرویس موسیقی خبرگزاری برنا در خصوص حضورش در این مراسم گفت:من به دعوت دوست خوبم سیدعلی ضیا به اینجا آمدم و خیلی خوشحالم از اینکه امشب با جمعی آشنا شدم که خیلی برایم جالب بود.

وی ادامه داد: من همیشه شنونده کارهایم را رفقای خودم می دانم ؛ از طرفی این را هم می دانم که خیلی از این کارتن خواب ها نیز حتماً آهنگ های من را شنیده اند بنابراین من آنها را هم رفقای خودم می دانم. قبول دارم که کارتن خوابی به هر روی یک آسیب اجتماعی است اما به نظرم این ها بر اساس یک اتفاق دچار این آسیب شده اند و باید به آنها کمک کرد چون این ها هم انسان هستند و اشرف مخلوقات. خوشحالم امشب در جمعی هستم که برای معاش و ترک اعتیاد خود تلاش می کنند.

این کار را دوست دارم و امشب به اینجا آمده ام تا برای ایجاد یک سرپناه برای بانوان کارتن خواب پول جمع کنم. من هر وقت که سر چهارراه یا در خیابان شخصی و یا کودکی را می بینم که از من طلب کمک و پول می کنم بسیار ناراحت و غمگین می شوم. انشالله دنیا به سمتی برود که ما هیچ وقت شاهد کودکان کار نباشیم و صورت هیچ پدری جلوی زن و فرزند و خانواده اش شرمنده نباشد تا بخاطر این شرمندگی دست به خلاف بزند.

علیزاده در پایان گفت: به هر حال عده ای طرفدار صدای من هستند و فکر می کنم پیش عده ای از مردم مورد اعتماد هستم.

بنابراین سعی می کنم از این اعتمادی که مردم به من به عنوان یک هنرمند دارند استفاده کنم و از آنها بخواهم در این گونه فعالیت های خیر کمک کنند. من حتی حاضرم در کنسرت هایم از یک صندوق را جلوی سن بگذارم و از مردمی که برای تماشای کنسرتم آمده اند بخواهم هر چقدر که در توان دارند در این صندوق بیاندازند و پول جمع شده برای کمک به موسساتی مثل طلوع بی نشان ها خرج شود.