به گزارش خبرگزاری برنا،با حكمی از سوی حسن ریاحی دبیر جشنواره موسیقی فجر، اکبر محمدی و امیرعباس ستایشگر به عنوان مشاوران دبیر سی امین جشنواره موسیقی فجر منصوب شدند.

حسن ریاحی در حكم خود اكبر محمدی را به سمت مشاور دبیر جشنواره در بخش استعدادهای درخشان و امیرعباس ستایشگر را به سمت مشاور دبیر جشنواره در بخش نسلی دیگر منصوب كرده است.

حسن ریاحی در این احكام آورده است: «نظر به تجارب ارزنده شما در دوره های قبلی جشنواره و با توجه به تداوم دو بخش استعدادهای درخشان و نسلی دیگر در سی امین جشنواره بین المللی موسیقی فجر، جنابعالی را به عنوان مشاوران دبیر در بخش استعدادهای درخشان و نسلی دیگر منصوب می کنم. امید است این دو بخش نیز همانند دوره های گذشته با حضور شما از جایگاه شایسته‌ای برخوردار شود.»

اكبر محمدی و امیرعباس ستایشگر در بیست و نهمین جشنواره بین المللی موسیقی فجر نیز عهده‌دار این سمت‌ها بوده اند.