به گزارش سرویس فرهنگ‌وهنر برنا، در این دیدار مسعود كاظم‌زاد رهبر کر دفتر موسیقی ضمن ارائه توضیحاتی پیرامون كارهای گروه كر، برای حضور در برنامه های هنری رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در باكو، اعلام آمادگی كرد.

ابراهیم نوری رایزن فرهنگی ایران در آذربایجان نیز در این دیدار گفت: موضوع بهره گیری از ظرفیت های دفتر موسیقی و گروه كر در فعالیت های هنری این رایزنی، بررسی خواهد شد.

در این دیدار طرفین پیرامون همكاری های دو جانبه و بهره گیری از ظرفیت های گروه موسیقی كر و فضای فرهنگی و هنری در جمهوری آذربایجان تبادل نظر كردند.