به گزارش سرویس فرهنگ و هنر برنا، مجوز اجرای صحنه‌ای برای گروه «كادیز» به سرپرستی بهاره آذریان و پنج مجوز اجرای صحنه‌ای در تهران توسط واحد نظارت و ارزشیابی دفتر موسیقی صادر شد.


مجوز اجرای صحنه‌ای برای گروه‌های «رسیتال ترومپت و كلارنیت» به سرپرستی مهسا خطیب زاده، «آسمان آبی» به سرپرستی نادر طاهری، «فروزان» به سرپرستی سیاوش عبدی پیربازاری، گروه «بن ایل» به سرپرستی هانیبال یوسف و «میلاد درخشانی» به سرپرستی میلاد درخشانی صادر شد.