به گزارش سرویس فرهنگی برنا،«محسن شریفیان» سرپرست گروه موسیقی لیان درگفت و گو با ستاد خبری نخستین جشنواره مد ولباس فجر گفت: استفاده ازلباس متناسب با نوع موسیقی توسط خوانندگان وحتی نوازندگان به خصوص درموسیقی فولکلوراز نکات بسیار مهمی است که باید به آن توجه شود زیرا که نوع پوشش نشان دهنده فرهنگ آن منطقه است.
شریفیان افزود:هم اکنون طراحی مناسبی درزمینه لباس اقشار مختلف جامعه به خصوص هنرمندان وجود ندارد واین دلیل مهمی برکم توجهی مردم به هنرطراحی لباس و استفاده آنهااز لباس های یکنواخت شده است.
این هنرمند تصریح کرد: طراحان مطرح در زمینه طراحی لباس برای خوانندگان به خصوص در سبک فولکلور محدود هستند واغلب با فرهنگ ورنگ های مهم در هر شهر آشنا نیستند و به عنوان نمونه نمی دانند که یک نوع دوخت خاص درلباس محلی بوشهر به چه معناست و چه نوع پشتوانه روان شناسی و جامعه شناسی ای دارد.
وی خاطر نشان کرد: تاکنون تجربه در مقاطع مختلف نشان داده که طراحی لباس بدون توجه به فرهنگ موفق نبوده است بنابراین طراحان علاقمند به طراحی لباس برای خوانندگان سبک های مختلف، باید با نوع موسیقی آشنا باشند و المان های فرهنگی هر شهر را بشناسند در صورت تحقق این موضوع به طور یقین لباس های طراحان از سوی هنرمندان مورد استقبال قرار می گیرد و طراحان نیز به موفقیت می رسند.

شریفیان بیان کرد: برگزاری جشنواره مد ولباس فجر در معرفی لباس ها و آشنایی بیشتر مردم و هنرمندان با لباس ها و فرهنگ بسیار مؤثر است اما تاکنون در کشورمان کمتر شاهد این مسأله بوده ایم که طراحان در یک جشنواره واحد ومعین با عنوان طراحی لباس به معرفی هنر خود بپردازند.
این خواننده موسیقی محلی با اشاره به ضرورت تعامل جشنواره ها با یکدیگر اظهار داشت:برگزاری جشنواره های فیلم، تئاتروموسیقی همزمان با جشنواره مد ولباس فجر فرصت بسیار مناسبی را پیش روی طراحان قرار می دهد، در صورتی که طراحان بتوانند ضمن ایجاد جذابیت در طرح ها اقدامی انجام بدهند تا لباس های آنها توسط هنرمندان بازیگران، موسیقیدانان و خوانندگان استفاده شود مردم با آنها بیشتر آشنا می شوند و از آنها الگو می گیرند زیرا توجه عمومی به سوی هنرمندان بیشتر است و متأسفانه طراحان تاکنون به این موضوع بی توجه بوده اند.
وی تأکید کرد:طراحان کشور با استعداد و خلاق هستند و می توانند با مطالعه بیشتر در فرهنگ غنی کشورمان برای مخاطبان جذابیت ایجاد کنند و به این شاخه هنری مهجور کمک کنند.