به گزارش خبرگزاری برنا از تبریز، مدیر مجتمع مس سونگون اظهار داشت: ما می توانیم اسپانسر باشگاه تراکتورسازی تبریز باشیم.

رضا شریفی افزود: یک مرحله مجتمع مس سونگون می خواست سهام باشگاه تراکتورسازی را بخرد، بدون هیچ تغییری در نام، آرم و مکان باشگاه و قصد داشتیم فقط هزینه های باشگاه را تامین کنیم.

وی ادامه داد: انتظار اینکه شرکت مس از باشگاه پرطرفدار تراکتورسازی حمایت کند دور از ذهن نیست. ما سال های قبل از طریق مختلف از این باشگاه بزرگ حمایت کرده ایم. وی اضافه کرد: ما می خواهیم از ورزش استان بصورت اصولی و پایه ای حمایت کنیم نه اینکه یک تیم 24 نفره غیر بومی را حمایت کنیم که پایدار نبوده و بعد از یک فصل از هم بپاشد بنابر این بحث حمایت از باشگاه تراکتورسازی هم دور از ذهن نیست و ما می توانیم اسپانسر این باشگاه باشیم.

شریفی تاکید کرد: ما از تک ستاره های ورزش استان نیز حمایت می کنیم؛ مانند عظیم قیچی ساز که موفق شد با حمایت مجتمع مس سونگون به قله بالای 8 هزار متری کشور نپال صعود کند.