به گزارش خبرگزاری برنا از تبریز، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس از امضاء تفاهم نامه همکاری بین سازمان منطقه آزاد ارس و شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران خبر داد و گفت: این تفاهم نامه در راستای ارتقاء سطح کیفی خدمات گمرکی با بهره مندی از ظرفیت های موجود در جلفا منعقد شد.
محسن خادم عرب باغی افزود: با توجه به افزایش قابل توجه ورود اجناس به منطقه آزاد ارس و اهمیت نگهداری اصولی و ترخیص و تخلیه کالا و همچنین رعایت مسائل ایمنی این تفاهم نامه همکاری منعقد شد.
وی گفت: با توجه به اهمیت رعایت استانداردهای روز دنیا، فرایندهای گمرکی بارانداز و همچنین خدمات انبارداری با همکاری طرفین پرشتاب تر و کیفی تر از گذشته انجام خواهد شد.
عرب باغی گفت: انبارهای مسقف موجود در اختیار شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی جلفا بیش از 100 هزار متر مربع می باشد که در کنار انبارهای موجود در ارس امکان ارائه خدمات کیفی و کمی مطلوب را فراهم می کند.
وی افزود: طی ماه های اخیر با آسان سازی و اصلاح برخی فرایندهای گمرکی در ارس میزان کالای ورودی در قالب کالای همراه مسافر به منطقه آزاد ارس افزایش چشمگیری داشته است.
گفتنی است این تفاهم نامه بین محسن خادم عرب باغی مدیرعامل و رئیس هیات مدیره سازمان منطقه آزاد ارس و مهراب نریمانی اختر معاون اقتصادی مناطق ویژه اقتصادی و عضو هیات مدیره انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران و صابر احمدزاده مدیرعامل و نائب رئیس هیات مدیره شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی جلفا به امضاء رسید.