به گزارش خبرگزاری برنا از تبریز، سرپرست گروه هماهنگی امور ورزش بانوان اداره کل ورزش و جوانان آذربایجان شرقی گفت: باید نگاه ها و افکار حاکم در ورزش بانوان تغییر یابد.
ملیحه علیزاده در اولین نشست نوابین بانوان هیات های ورزشی آذربایجان شرقی در سال 93 افزود: خانواده ها به ورزش بانوان نگاه فرعی دارند و در مرحله اول رسانه ها و آموزش و پرورش و دانشگاه ها در تغییر نگاه نقش کلیدی دارند ولی باید در افکار حاکم تغییرات ایجاد کرد.
وی با بررسی اولویت های گروه هماهنگی امور ورزش بانوان اداره کل ورزش و جوانان افزود: در گام نخست وضعیت هیات های ورزشی استان و شناسایی ظرفیت ها و پتانسیل های ورزش بانوان و جایگاه رشته ها در کشور تبیین و برنامه ریزی بر این اساس خواهد بود.
وی گفت: توسعه ورزش همگانی یکی از مهم ترین اولویت های ورزش بانوان خواهد بود ولی به ورزش قهرمانی نیز توجه ویژه ای داریم.
علیزاده تصریح کرد: توسعه ورزش همگانی و ورزش در پارک ها برای بانوان رایگان بوده و سعی داریم با حمایت های همیشگی مسئولین بیشترین توجه به ورزش بانوان باشد و برای سوق دادن بانوان به ورزش اداره ورزش و جوانان به تنهایی اثر گذاز نیست.
وی در خصوص ساعات ورزش برای دختران تصریح کرد: ساعاتی که برای ورزش دختران در مدارس اختصاص یافته اغلب به زمان های امتحان و اوقات فراغت تبدیل شده و زمان بیشتری برای ورزش در مدارس ایجاد کرد و از سوی دیگر اقدامات انجام گرفته در توسعه زیر ساخت ها در مدارس و ساخت سالن های تمرینی عامل مهمی در توسعه ورزش در بین دختران است.
وی در خصوص ورزش بانوان با ملی توصیف كردن این بحث به تاثیر بسزای توسعه ورزش در بخش ورزش همگانی ارتقاء سطح سلامتی، ایجاد شادی و نشاط درجامعه و در حوزه قهرمانی و حرفه ای نیز ارتقاء جایگاه ایران به عنوان كشوری مسلمان در رویدادهای بین المللی اشاره كرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینكه بیش از 50 درصد جامعه را بانوان تشكیل می دهند، گفت: سلامت جامعه در گرو ورزش بانوان است.
وی افزود: حفظ ارزش های اسلامی در کنار توسعه ورزش قهرمانی و همگانی ورزش بانوان هدف اصلی و مهم ورزش آذربایجان شرقی در سال 93 و سند برنامه پنجم توسعه ورزش استان است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: یکی از آسیب های وارده به ورزش استان وجود مربیان سنتی است که دانش ورزشی آنها مربوط به سال های گذشته است و این مورد در شهرستان ها بیشتر دیده می شود و مربی بدون دانش در ورزش آفتی است برای توسعه ورزش آذربایجان شرقی و برای رفع این آفت باید برنامه های آموزشی برای مربیان در سطح شهرستان ها گسترش بیشتری یابد.