به گزارش خبرگزاری برنا از تبریز، مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی گفت: حمایت از صنایع همواره مورد تاکید اداره کل حفاظت محیط زیست این استان است و این حمایت ها با توجه به مولفه های زیست محیطی صورت می گیرد.
حمید قاسمی در نشست هم اندیشی با مدیران صنایع این استان، افزود: تعداد واحدهای آلاینده استان 87 واحد است که این تعداد در مقایسه با واحدهای آلاینده دیگر استان های کشور بسیار اندک است.
وی با اشاره به تعامل سازنده و رو به پیشرفت ارتباطات متقابل اداره کل حفاظت محیط زیست و صنایع استان گفت: همه ما برای یک هدف تلاش می کنیم و نظارت ها و سختگیری ها تنها به منظور تعالی فعالیت های اقتصادی استان در کنار ملاحظات زیست محیطی است.
قاسمی گفت: بحث فاضلاب های تولیدی صنایع و خروجی دودکش ها باید به طور جد از سوی صنایع استان مورد توجه باشد.
وی ادامه داد: وضعیت هوای شهر تبریز در زمستان سال گذشته 58 روز در وضعیت هشدار بود و برای رفع این مشکل باید همه دست به دست هم دهیم.
وی با اشاره به راهکارهای قانونی برای هزینه کردهای صنایع در حوزه محیط زیست خاطر نشان کرد: صنایع می توانند در موضوع یک در هزار این عوارض را در داخل مجموعه خود برای ارتقاع شاخص های زیست محیطی هزینه کنند.