به گزارش خبرگزاری برنا از تبریز در نشست مشترک فرماندار اسکو با ریاست دانشگاه ها و نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه سهند به دنبال برگزاری نخستین همایش اندیشه های راهبردی در محضر رهبر فرزانه انقلاب و خواست ایشان جهت تشکیل نشست هایی در زمینه موضوع الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی در بین نخبگان، برگزاری همایش مدل الگوی اسلامی ایرانی با همت دانشگاه سهند و نهاد نمایندگی رهبری مطرح شد.

فرماندار اسکو در این نشست مشترک گفت: با توجه به اینکه ایران در آستانه جهشی عظیم و تاریخی و چشم اندازی روشن قرار دارد نیازمند طراحی و برنامه ریزی اسلامی ایرانی هستیم.

یونس فاتح افزود: زمان آن رسیده که الگوهای غربی را کنار گذاشته و با مهندسی فرهنگی و مهندسی ارزشی که از انقلاب مکتبی نشأت گرفته طراحی صحیحی برای نسل بعد جامعه کشور داشته باشیم.

وی گفت: در الگوی اسلامی محور، کرامت و ارزش های انسانی است در حالی که در الگوی غربی از انسان به عنوان ابزار استفاده می شود که با نگاه اسلامی مغایرت اساسی دارد.

در این نشست مراتب تشکیل دبیرخانه و استفاده از نظرات نخبگان در حوزه ها و دانشگاه ها در سطح استانی و کشوری برنامه ریزی خواهد شد و با تشکیل کارگاه های پیش همایش در تبیین موضوع از جانب دبیرخانه اندیشه های راهبردی پیش بینی می شود.