به گزارش خبرگزاری برنا از تبریز اورهان حکمت عزیز در دیدار با محمد تقی علوی ضمن بیان این مطلب افزود: این دو کشور دارای اشتراکات زیادی هستند که زمینه توسعه همکاری های بیشتر را فراهم کرده است.

وی از ایران و ترکیه به عنوان دو کشوری که در برابر ظلم و جنایت رژیم صهیونیستی قرار دارند، یاد کرد و گفت: همه مسلمانان منطقه از جنایات این رژیم غاصب به تنگ آمده و خواستار مجازات این رژیم از سوی مجامع بین المللی هستند.

رییس شورای دانشگاه‌های سه قاره اروپا، آسیا و آفریقا با اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی در منطقه از جمله حمله این رژیم به کشتی بدون مدافع مرمره و شهادت 9 نفر از سرنشینان آن گفت: خفتی که رژیم صهیونیستی در قبال این جنایت با آن روبرو شده، موجب شده تا این رژیم بارها خواستار عذرخواهی از کشور ترکیه در پشت درهای بسته باشد و ما خواهان آن بوده ایم که آنها به صورت علنی این عذرخواهی را انجام دهند.

اورهان حکمت عزیز در ادامه خواستار تقویت همکاری های دوجانبه میان دو کشور در عرصه های مختلف به ویژه در عرصه دانشگاهی شد و تصریح کرد: کشور ترکیه علاقمند است با کشورهای اسلامی منطقه از جمله ایران و پاکستان همکاری های علمی و آموزشی داشته باشد.

وی با اشاره به پتانسیل ها و ظرفیت های دانشگاه تبریز افزود: گسترش ارتباطات میان دانشگاه های کشور ترکیه و دانشگاه تبریز از اولویت های این کشور به شمار می آید.