به گزارش خبرگزاری برنا از تبریز حسین خلیلی مرد در مراسم بهره برداری از 176 واحد مسکن مهر مراغه ضمن بیان این مطلب افزود: کیفیت اکثر واحدهای احداثی در طرح مسکن مهر باید مانند کمیت آن مورد توجه قرار گیرد.

وی در ادامه اظهار داشت: هم اکنون 62 هزار واحد مسکن مهر به صورت انبوه سازی شده در سطح آذربایجان شرقی در حال اجرا است که زمینه اشتغال 120هزار نفر را به صورت مستقیم فراهم کرده است.

رییس مسکن و شهرسازی آذربایجان شرقی تصریح کرد: اجرای طرح های مسکن مهر باعث رونق اقتصادی، اشتغال زایی و تامین مسکن برای مردم می شود.

خلیلی مرد تعداد مسکن های مهر در حال احداث در مراغه را سه هزار و 650 واحد خواند و اظهار داشت: ساخت این واحدها برای هشت هزار نفر اشتغال ایجاد کرده است که در دورترین نقاط و شهرهای کشور طرح مسکن مهر در حال اجرا بوده و با بهره برداری از این طرح ها از نظر مسکن مشکلی در سطح کشور وجود نخواهد داشت و در آینده حتی شاهد وجود تولید مازاد در بخش مسکن نیز خواهیم بود.

وی اعتبار در بخش مسکن و شهرسازی در شهرستان مراغه را 410 میلیارد ریال عنوان کرده افزود: از این میزان290 میلیارد ریال به صورت مستقیم در اجرای طرح های مسکن مهر، 100میلیارد ریال نیز برای احداث بیمارستان و 20 میلیارد ریال نیز بابت هزینه پروانه صادره از طرف شهرداری و نظام مهندسی هزینه می شود.