به گزارش خبرگزاری برنا از تبریز، شهردار كلانشهر تبریز طی پیامی با گرامیداشت روز قلم، این روز را به تمامی اهالی قلم اعم از روزنامه نگاران، نویسندگان و شاعران تبریك گفت.

در قسمتی از پیام وی چنین آمده است: ارزش والای قلم بسیار بالاتر از آن است كه بتوان با اختصاص روزی خاص بنام روز قلم جایگاه والای آن را بازشناسی کرد.

در پیام شهردار تبریز تصریح شده است: آنجا كه سوگند خداوند در قرآن به نام قلم، گویاترین شاهد بر شرافت و قداست آن شده است دیگر چه دلیل و حجتی برای جایگاه والا و ارج و قرب این آفریده پروردگار نیاز است.

در قسمت دیگری از این پیام می خوانیم: قلم، زبان عقل و معرفت و احساس انسان‌ها و بیان کننده اندیشه و شخصیت صاحب آن است. قلم نماد آزادگی و تعقل و تفكر بشر از آغاز تاریخ بوده است.

شهردار كلانشهر تبریز با تاكید بر این نكته كه تمدن‌ها، تجربه‌‌های تلخ و شیرین و علوم با نوشتن ماندگار می‌شوند آورده است: اگر قلم اندیشمندان و نویسندگان نبود، انتقال افكار بشر از هزار پستوی تاریك هزاره ها چگونه ممكن بود.

وی در بخش دیگری از پیام خود با اشاره به سخن امام خمینی (ره) كه گفته اند: " شما كوشش كنید كه با بیان و قلم، مسلسل ها را كنار بگذارید و میدان را به قلم ها و به علم ها و به دانش ها واگذار كنید "اشاره کرده و آورده است: اگر قلم ها به میدان بیایند این شمع روشنگر افكار انسان ها همواره بدرخشند تا سیاهی ها و كدورت ها میدان را خالی می كنند زیرا " آن قدری كه بشر از قلم های صحیح نفع برده است از چیزی دیگر نبرده است."

شهردار كلانشهر تبریز در قسمت پایانی پیام خود با تبریك این روز به نویسندگان، شاعران، روزنامه نگاران و كلیه اهالی قلم بر احترام و تكریم شهرداری تبریز به صاحبان قلم شهر علامه ها و نویسندگان، دیار شاعران و روزنامه نگاران و شهر اولین ها تاكید کرده است.