در راستای ترویج و ارتقای فرهنگ مهارت آموزی، كار و كارآفرینی، نشست مشتركی مابین معاون فرهنگی اجتماعی سازمان منطقه آزاد ارس و رئیس مرکز فنی حرفه ای شهرستان جلفا برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری برنا از جلفا، این نشست با رویكردهای آموزشی و فرهنگی در راستای استفاده از ظرفیت های مشترك همكاری دو مجموعه با هدف هدایت و فراگیر نمودن آموزش های مهارتی در جامعه صورت گرفت.
بنابر این گزارش، برگزاری دوره های آموزشی همگانی به منظور افزایش مهارت نیروی انسانی شاغل و جویای شغل در منطقه آزاد ارس، تامین مربیان دوره های آموزشی و صدور گواهینامه دوره های آموزشی از مهم ترین محورهای مورد بحث در این نشست بودند.