وزارت صنعت،معدن و تجارت، تراكتورسازی ایران را به عنوان صادر كننده نمونه ملی در سال 93 انتخاب كرد.

به گزارش خبرگزاری برنا از تبریز، همزمان با روز ملی صادرات و در همایشی كه به همین مناسبت در محل اجلاس سران برگزار شد طی لوحی كه از سوی نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت به مدیرعامل گروه صنعتی تراكتورسازی اهداء شد از این مجموعه به عنوان صادر كننده نمونه ملی تقدیر به عمل آمد.

بر اساس این گزارش، در این لوح از صادرات غیر نفتی به عنوان ركن مهم اقتصاد و مسیر گسترش و پایداری تجارت خارجی و موتور محركه تولید یاد شده كه در رشد و پایداری، بالندگی اقتصاد و توسعه همه جانبه كشور مهم ترین نقش را ایفا می کند.

همچنین برای این مجموعه به عنوان پیش برنده اهداف و سیاست های نظام در سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی آرزوی موفقیت شده است. 

گفتنی است در این همایش از مجموع 180 شركت كننده فعال در حوزه صادرات از 50 شركت برگزیده تقدیر به عمل آمد كه تراكتورسازی ایران جزء 12 شركت برتر در حوزه صادرات انتخاب شد.