طی حکمی از سوی مدیرکل ورزش و جوانان آذربایجان شرقی، بهزاد جهانی به سمت سرپرست روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان این استان منصوب شد.
به گزارش خبرگزاری برنا از تبریز، در حکم صادره از سوی سید محمد شروین اسبقیان آمده است:"نظر به سوابق و شایستگی و تجربیاتی که در جنابعالی سراغ دارم، به موجب این ابلاغ به عنوان سرپرست روابط عمومی اداره کل تعیین و منصوب می شوید."
در ادامه این حكم آمده است:"انتظار دارد با توجه به اینکه روابط عمومی به عنوان چشم و گوش اداره کل عمل می کند، در برنامه ریزی و کاربرد شیوه های مناسب برای انعکاس اهداف، سیاست ها، برنامه ها و فعالیت های اداره کل به رسانه ها و جامعه و ایجاد و ارتقاء ارتباطات با سازمان ها و نهادهای مختلف در محدوده وظایف محوله و مدیریت و برنامه ریزی سمینارها و مراسم های مختلف و مناسبت های ویژه و برقراری ارتباط موثر با رسانه های جمعی و اطلاع رسانی به موقع عملکرد ها و برنامه های اداره کل با هماهنگی اینجانب با بهره گیری از ظرفیت های موجود و همکاری و همراهی مسئولان در اداره کل و شهرستان ها در انجام وظایف محوله موفق و موید باشید."
همچنین سید محمد شروین اسبقیان از خدمات و تلاش های شبانه روزی علی جباری سرپرست قبلی روابط عمومی تقدیر و قدردانی کرد.
علی جباری نیز در سمت های مسئول بازرسی، پاسخگویی به شکایات، ارزیابی عملکرد، گزینش و ستاد اقامه نماز اداره کل ورزش و جوانان آذربایجان شرقی ابقاء شد.