به گزارش خبرگزاری برنا از تبریز ضیاءالله اعزازی در حاشیه بازدید از دبستان شهید رجایی و باهنر بناب ضمن بیان این مطلب افزود: طبق برنامه ریزی های صورت گرفته و هماهنگی با اداره کل نوسازی مدارس آذربایجان شرقی تخریب و بازساری مدارس فرسوده در بناب نیز آغاز می شود.

وی تصریح کرد: در آینده نزدیک عملیات تخریب و بازسازی دبستان شهید رجایی و باهنر بناب آغاز می شود.