به گزارش خبرگزاری برنا از تبریز محمد دادی هدف از برگزاری این آزمون را سنجش و ارزیابی كمی و كیفی حافظان قرآن و ایجاد انگیزه در میان آنان عنوان كرد.

وی استانداردسازی معیارها و شناسایی استعدادهای برتر در رشته حفظ قرآن كریم را از دیگر اهداف این آزمون برشمرد.

دادی گفت: این آزمون همزمان با سراسر كشور و با حضور 100 نفر از حافظان كل و 20 جزء قرآن كه غالبا از خواهران حافظ بودند برگزار شد.

وی افزود: ‌شركت كنندگان در این آزمون پیش از این نیز در آزمون كتبی برگزار شده در مهرماه شركت كرده و نمره قبولی را كسب كرده بودند.

معاون فرهنگی و هنری اداره كل تاكید كرد: به شركت كنندگان در این آزمون علاوه بر گواهی نامه جوایز نفیسی اهدا می شود.