به گزارش خبرگزاری برنا از تبریز، علی داننده در نشست شورای فرهنگ عمومی آذربایجان شرقی با بیان این مطلب افزود: با صدور كارت های شناسایی معتبر از طرف دادگستری امكان نظارت بر عرضه محصولات تصویری در استان توسط بازرسان مهیا شده است.

وی افزود: ایجاد فضای مجازی مناسب برای استفاده از اینترنت به نام اینترنت پاك نیز از طریق اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامی آغاز شده كه به زودی راه اندازی می‌‌شود.

داننده برگزاری جشنواره مطبوعات و جشنواره تبلیغات، ‌اجرای برنامه كرسی تلاوت قرآن و تدوین سه هزار صفحه از اطلس فرهنگی استان را ازجمله فعالیت های ماه جاری اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان برشمرد.

وی همچنین از متولیان فرهنگی استان خواست تا با ارایه اطلاعات مربوط به حوزه فرهنگی خود یا با ارایه اطلاعات و پیشنهادات جدید در هرچه كامل و پربارتر شدن اطلس فرهنگی آذربایجان شرقی مشاركت كنند.