به گزارش خبرگزاری برنا از تبریز، مدیرعامل تراکتورسازی ایران با بیان این مطلب افزود: این میزان اعتبار برای خرید مواد اولیه و اقلام و مورد نیاز برای تولید تراکتورهای هزینه شده که مقرر شده با اجرایی شدن این طرح در اختیار کشاورزان قرار گیرد.

وی تصریح کرد: تراکتورسازی فعلا اختصاص اعتبار و تولید تراکتور برای طرح تعویض تراکتور فرسوده را متوقف کرده چرا که باتوجه به گسیختگی که در تخصیص اعتبار و عملیاتی شدن این طرح از سوی دولت وجود دارد سرمایه گذاری برای این امر از سوی تراکتورسازی را غیر قابل توجیه نموده است.

وی با اشاره به تولیدات آماده این مجموعه برای ارائه به کشاورزان در صورت عملیاتی شدن طرح تعویض تراکتورهای فرسوده گفت: تاکنون یک هزار دستگاه تراکتور توسط این شرکت برای اجرای طرح تعویض تراکتور در گروه صنعتی تراکتورسازی ایران تولید شده که 200 دستگاه در بازار و 800 دستگاه در انبارهای تراکتورسازی موجود است.

ابراهیمی اضافه کرد: اما با توجه به اینکه تاکنون اعتبار 2 هزار میلیارد ریالی اختصاصی به این طرح برای سال گذشته ابلاغ نشده و هنوز این طرح بر روی کاغذها نوشته شده و انبارهای این مجموعه نیز گنجایش نگهداری محصولات تولیدی به این منظور را نیز ندارد تراکتورسازی نیز تولید تراکتور برای این امر را متوقف کرده است.

وی در عین حال تاکید کرد: که خطوط تولیدی این مجموعه برای سایر بازارها داخلی و خارجی با تمام توان در حال فعالیت است گفت: هر لحظه ای که اراده همه جانبه برای اجرای طرح تعویض تراکتورهای فرسوده صورت گیرد این مجموعه نیز قابلیت تولید محصولات مورد نیاز کشاورزان برای تعویض تراکتورهای فرسودۀ شان را دارد.

مدیرعامل گروه صنعتی تراکتورسازی ایران ابراز امیدواری کرد تاپایان خرداد شاهد عملیاتی شدن اجرای طرح تعویض تراکتورهای فرسوده و ابلاغ اعتبارات اختصاصی به این منظور باشیم.