به گزارش خبرگزارش برنا از تبریز، اسداله بابای اهری با بیان این مطلب افزود: شورای گسترش آموزش عالی این تصمیم را در پی فراهم شدن زیرساختها و امکانات لازم در این آموزشکده اتخاذ کرده است.

وی همچنین به پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی در این دانشکده اشاره کرد و تصریح کرد: با ارتقای این آموزشکده به دانشکده در سال تحصیلی جدید سعی بر پذیرش دانشجو در دو رشته مهندسی علوم دامی و مهندسی صنایع غذایی در مقطع کارشناسی بوده و در سال تحصیلی بعد در سومین رشته یعنی مهندسی جنگلداری دانشجو پذیرش خواهد شد.

به گفته وی هم اکنون در این آموزشکده 135 دانشجو در مقطع کاردانی در دو رشته تکنولوژی تولیدات دامی و تکنولوژی مواد غذایی مشغول به تحصیل هستند.

بابای اهری افزود: آموزشكده كشاورزی اهر فعالیت خود را با پذیرش بیش از 90 نفر دانشجو در دو رشته علوم دامی و صنایع غذایی از سال 85 در شهرستان اهر زیر نظر دانشگاه تبریز آغاز كرده است.