به گزارش خبرگزاری برنا از تبریز، علیرضا نوین شهردار تبریز در مراسم افتتاح این مجموعه ورزشی گفت: این مجموعه شامل زمین چمن بزرگ مصنوعی فوتبال به همراه تاسیسات جانبی و زمین فوتبال و والیبال ساحلی است که برای اولین بار در شمالغرب کشور احداث شده است.

وی در ادامه تصریح کرد:خوشبختانه شهرداری تبریز در سالهای گذشته در کنار توجه به اجرای پروژه های بزرگ عمرانی و خدماتی، بخش عمده ای از برنامه ریزی ها و فعالیت های خود را معطوف ایجاد و توسعه زیرساخت های فرهنگی ورزشی در سطح شهر و بسترسازی برای ارتقای سطح نشاط اجتماعی و شادابی و رفاه عمومی شهروندان، خانواده ها و جوانان کرده که محصول این اقدامات توسعه اماکن و فضاهای فرهنگی ورزشی در سطح شهر بوده است.

شهردار تبریز تاکید کرد: شهرداری تبریز طی سال های اخیر بالغ بر صدها میلیارد ریال اعتبار برای ایجاد و توسعه زیرساخت های ورزشی و فرهنگی در سطح شهر هزینه کرده است.